T.C. İNKILAP TARİHİ-12.3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI

BU ÜNİTEDE:

  • Türk inkılabının ne anlama geldiğini,
  • Atatürk ilkelerini,
  • Siyasi alanda yapılan inkılapları,
  • Hukuk alanındaki yenilikleri,
  • Eğitim ve kültür alanındaki inkılapları,
  • Toplumsal alanda yapılan inkılapları,
  • Ekonomi alanındaki gelişmeleri,
  • Sağlık alanındaki gelişmeleri öğreneceğiz.

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 Projesi kapsamında Tarih Zümresi olarak her ders ve ders kapsamındaki her ünite bir modül olarak ele alınmış, ünite modülleri kazanım bazlı olarak, ders öğretim programları da dikkate alınarak, bilimsel temellerle, tekrarlardan arınmış, zaman ve emek israfını engelleyen YALIN felsefe ve üretim araçlarıyla, dijital zeminlerde BİRLİKTE düşünülerek, tasarlanmış, ve üretilerek paylaşıma açılmıştır. 

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

ÜNİTE KONULARI

12.2. Ünite Özeti (OGM Materyal)

12.3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK ve ve TÜRK İNKILABI

Ünite Kazanım Sayısı 8,
Süre 10 Ders Saati, Oran % 13,9
Ünite Uygulama Tarihleri, 51-3. Haftalar, 5 Hafta, 20 Aralık 2021- 21 Ocak 2022

ÜNİTE KAVRAMLARI

 Anayasa ► Cumhuriyet ► Çağdaşlık ► Hilafet ► İlke ► İnkılap ► Kadın hakları ► Medeni kanun ► Millî devlet ► Saltanat
OGM Materyal Ünite Kavramları Etkinliği

HAZIRLIK SORULARI

► İnkılap nedir? Türk inkılabı, Türk toplum yapısında ne gibi değişiklikler meydana getirmiştir?

► Cumhuriyet yönetimi neden Türk milletinin karakterine en uygunyönetimdir? Araştırınız.

► Dil ve tarih çalışmalarının bir milletin var olması bakımından önemi nedir?

► Atatürk’ün ekonomi anlayışı nedir? Araştırınız.

► Cumhuriyet Dönemi’nin kültür ve sanat anlayışını araştırınız.


12.3.1. ATATÜRK İLKELERİ

12.3.1. Atatürk İlkeleri

12.3.1. Atatürk İlkeleri

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 51. Hafta  20-26 Aralık 2021

12.3.1. Atatürk İlkeleri Sunu/Slayt

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz


12.3.2. SİYASİ ALANDA GELİŞMELER

12.3.2. Siyasi Alanda İnkılaplar

12.3.2. Siyasi Alanda İnkılaplar

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 51. Hafta  20-26 Aralık 2021

12.3.2. Siyasi Alanda İnkılaplar Sunum/Slaytı

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz


12.3.3. HUKUK ALANINDA GELİŞMELER

12.3.3. Hukuk Alanında Gelişmeler

12.3.3. Hukuk Alanında Gelişmeler

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika Bir Ders Saati),
Uygulama Tarihleri:
52. Hafta  27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022

12.3.3. Hukuk Alanında Gelişmeler Sunum/Slaytı

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz


12.3.4. EĞİTİM KÜLTÜR ALANINDA GELİŞMELER

12.3.4. Eğitim, Kültür Alanında Gelişmeler

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika Bir Ders Saati),
Uygulama Tarihleri:
52. Hafta  27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022

12.3.4. Eğitim, Kültür Alanında Gelişmeler Sunum/Slaytı

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz


12.3.5. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

12.3.5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

12.3.5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 1. Hafta  3-9 Ocak 2022

12.3.5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Sunum/Slaytı

12.3.5. MATERYAL HAVUZU
(Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. destekleyici materyaller)

Kazanım Destek, Katkı ve Değerlendirme Formu


12.3.6. EKONOMİ ALANINDA GELİŞMELER

12.3.6. Ekonomi Alanında Gelişmeler

12.3.6. Ekonomi Alanında Gelişmeler

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri:
1. Hafta  3-9 Ocak 2022

12.3.6. Ekonomi Alanında Gelişmeler Sunum/Slaytı

12.3.6. MATERYAL HAVUZU
(Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. destekleyici materyaller)

Kazanım Destek, Katkı ve Değerlendirme Formu


12.3.7. SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMALAR

12.3.7. Sağlık Alanında Çalışmalar

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 2. Hafta  10-16 Ocak 2022 

12.3.7. Sağlık Alanında Çalışmalar Sunum/Slaytı

12.3.7. MATERYAL HAVUZU
(Kazanım ile ilgili ppt, word, pdf vb. destekleyici materyaller)


12.3.8. İNKILAPLARIN TEMEL ESASLARI

12.3.8. İnkılapların Temel Esasları

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 2. Hafta  10-16 Ocak 2022  

12.3.8. İnkılapların Temel Esasları Sunum/Slaytı

KAZANIM MATERYAL HAVUZU


12.3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK ve ve TÜRK İNKILABI ÖLÇME-DEĞERLENDİRMEME

Padlet ile yapıldı

ANA SAYFA / T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK-12 / 12.3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI / 12.3.1. Atatürk İlkeleri / 12.3.2. Siyasi Alanda Gelişmeler / 12.3.3. Hukuk Alanında Gelişmeler / 12.3.4. Eğitim, Kültür Alanında Gelişmeler / 12.3.5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar / 12.3.6. Ekonomi Alanında Gelişmeler / 12.3.7. Sağlık Alanında Çalışmalar / 12.3.8. İnkılapların Temel Esasları

TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12
TÜRK KÜLTÜR MEDENİYET TARİHİ / ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu