T.C. İNKILAP TARİHİ-12.5. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

BU ÜNİTEDE:

  • II. Dünya Savaşı’nın siyasi ve ekonomik sebeplerini,
  • II. Dünya Savaşı’nın askerî ve siyasi gelişmelerini,
  • Türkiye’de II. Dünya Savaşı sürecinde yaşanan iç ve dış gelişmeleri,
  • II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada yeni bir düzen kurma rekabetini,
  • İsrail Devleti’nin kuruluşunu ve günümüzde yaşanan olaylardaki etkilerini öğreneceğiz.

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 Projesi kapsamında Tarih Zümresi olarak her ders ve ders kapsamındaki her ünite bir modül olarak ele alınmış, ünite modülleri kazanım bazlı olarak, ders öğretim programları da dikkate alınarak, bilimsel temellerle, tekrarlardan arınmış, zaman ve emek israfını engelleyen YALIN felsefe ve üretim araçlarıyla, dijital zeminlerde BİRLİKTE düşünülerek, tasarlanmış, ve üretilerek paylaşıma açılmıştır. 

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

ÜNİTE KONULARI

12.2. Ünite Özeti (OGM Materyal)

12.5. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

Ünite Kazanım Sayısı 3,
Süre 6 Ders Saati, Oran % 8,3
Ünite Uygulama Tarihleri: 9-11. Haftalar, 3 Hafta, 28 Şubat – 20 Mart 2022)

ÜNİTE KAVRAMLARI

► Beş Büyükler ► Dış Politika ► Dünya siyaseti ► Kitle imha silahları ► Mihver Devletler ► Müttefik Devletler ► Orta Doğu ► Uzak Doğu ► Yıldırım Harbi
OGM Materyal Ünite Kavramları Etkinliği

HAZIRLIK SORULARI

  • II. Dünya Savaşı’nın siyasal ve ekonomik sebeplerini araştırınız.
  • Milletler Cemiyetinin Birleşmiş Milletlere dönüşmesinin nedenlerini araştırınız.
  • II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye nasıl bir dış politika izlemiş olabilir?

12.5.1. II. DÜNYA SAVAŞI

12.5.1. II. Dünya Savaşı

Planlanan Ders Süresi: 40 +40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 9. Hafta, 28 Şubat -6 Mart 2022

12.5.1. II. Dünya Savaşı Sunu/Slayt

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz


12.5.2. II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE

12.5.2. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye

12.5.2. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri:
10. Hafta, 7-13 Mart 2022

12.5.2. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye Sunum/Slaytı

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz


12.5.3. II. DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI

12.5.3. II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

12.5.3. II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri:
11. Hafta,  14-20 Mart 2022

12.5.3. II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları Sunum/Slaytı

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz


12.5. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA ÖLÇME-DEĞERLENDİRMEME

12.5. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
ÖLÇME-DEĞERLENDİRMEME

Ünite bazında ölçme-değerlendirme araçları

ÜNİTE ETKİNLİKLERİ

  • 12.5. Ünite Etkinlikleri OGM Materyal

ÜNİTE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

ÜNİTE MATERYALLERİ
EK KAYNAKLAR

12.5. Ünite Özeti (OGM Materyal)

12.5. ÜNİTE: ARŞİV – EK KAYNAKLAR


Padlet ile yapıldı

ANA SAYFA / T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK-12 / 12.5. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA / 12.5.1. II. Dünya Savaşı / 12.5.2. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye / 12.5.3. II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12
TÜRK KÜLTÜR MEDENİYET TARİHİ / ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu