10.2.6. Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

27 Kasım 2020 Köşk 0

10.2.6. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir.
a) Türk dünyasındaki liderlik mücadelesi Yıldırım Bayezid ve Timur örneği üzerinden ele alınır. Timur Devleti’nin Türk dünyası üzerindeki etkilerine kısaca değinilir.
b) Fetret Devri’ne ve Osmanlı siyasi birliğinin yeniden sağlanmasına kısaca değinilir.
c) Sosyal ve dinî etkileri bağlamında Şeyh Bedreddin Olayı’na kısaca değinilir.