Tarih Zümresi Kararları

28 Ağustos 2020 Köşk 0

Eğitim kurumu sınıf/alanzümre başkanları kurulu, sınıf/alanzümre başkanlarından oluşur. Kurul ilk toplantısında o eğitim öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Zorunlu bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içerisinde sınıf/alanzümre başkanları kurulu başkanı değiştirilemez.