10.4.3. Halk Kültürü ve Kitabî Kültür

7 Ocak 2021 Köşk 0

10.4.3. Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder.
a) Sözlü halk kültürü ile saray çevresi ve belirli şehirlerde oluşan kitabî kültür ana hatlarıyla ele alınır.
b) II. Murad Dönemi’ndeki kültürel gelişmeler üzerinde durulur.
c) Şair sultanların eserlerinden örneklere (orijinali ve günümüz Türkçesi ile) yer verilir.