10.5.2. Fetih ve Fatih

6 Şubat 2021 Köşk 0

10.5.2. İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar.
a) Fethi’n dünya siyasi tarihi bakımından önemine değinilir.
b) Osmanlı Devleti’nin kurumsallaşmasında (idari, kültürel ve demografik boyutlar özellikle vurgulanarak) İstanbul’un fethinin oynadığı rol vurgulanır.

10.5.1. 1453-1520 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

2 Şubat 2021 Köşk 0

10.5.1. 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
Başlıca siyasi gelişmeler olarak İstanbul’un Fethi (1453), Sırbistan’ın alınması (1454), Amasra’nın alınması (1459), Mora’nın alınması (1460), Sinop ve Trabzon’un alınması (1461), Eflâk’ın alınması (1462), Bosna ve Hersek’in alınması (1463), Venedik ile mücadele (1463-1479), Otlukbeli Muharebesi (1473), Karamanoğlu Beyliği’ne son verilmesi (1474), Kırım’ın Fethi (1475), Boğdan’ın alınması (1476), Arnavutluk’un alınması (1479), İtalya Seferi (1480), Cem Sultan Olayı (1481-1495), İspanya’daki Yahudilerin Osmanlı ülkesine getirilmesi (1492), Şahkulu İsyanı (1511), Çaldıran Muharebesi (1514), Turnadağ Muharebesi (1515), Mercidabık Muharebesi (1516) ve Ridaniye Muharebesi (1517) verilir.

10.2.3. Osmanlı – Bizans İlişkileri

28 Ekim 2020 Köşk 0

10.2.3. Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder.
a) Osmanlı – Bizans ilişkileri uzlaşma-çatışma dinamiği üzerinden ele alınır.
b) Osmanlı Beyliği’nin sınırlarının genişlemesinin aşamalı olarak ve farklı fetih yöntemleri izlenerek uzun sürede gerçekleştiği vurgulanır.

10.1.3. Anadolu’nun İlk Fatihleri

25 Eylül 2020 Köşk 0

10.1.3. ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ
Çğrı Bey’ın Anadolu Akını
Pasinler Savaşı
Malazgirt Meydan Savaşı (1071)
Anadolu’daki ilk Türkmen Beylikleri: Danişmentliler, Mengücekliler, Artuklular, Saltuklular, Çaka Bey
Anadolu’da Selçuklu Bizans Mücadelesi
Anadolu’nun Tapusu: Miryokefalon