12.7.1. 1960 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler

16 Nisan 2021 Köşk 0

12.7.1. 1960 sonrasında dünya siyasetinde ortaya çıkan gelişmeleri açıklar.
a) Arap-İsrail Savaşlarına kısaca değinilir.
b) İran-Irak Savaşı’nın sebep ve sonuçları kısaca ele alınır.