Tag Archives: Kapitülasyon

11.5.2. Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları

11.5.2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.
a) Devletin ve özel sektörün sanayileşme çabalarının önündeki engeller (sermaye, bilim ve teknoloji, yetişmiş personel ve uzun vadeli strateji konularındaki yetersizlikler) üzerinde durulur.
b) Küresel kapitalist güçlerle rekabet etme konusundaki zorluklar; 1838 Balta Limanı Antlaşması örneğinden hareketle gümrük ve ticaret antlaşmalarının sınırlayıcılığı ve yerli üretim yerine ithalatın tercih edilmesi gibi faktörler bağlamında ele alınır.
c) Sömürgecilik ile küresel kapitalizm arasındaki ilişkinin sosyal ve ekonomik hayata etkilerine (kölelik, asimilasyon ile hammadde, işgücü ve pazar ihtiyacı) değinilir.

Devamını oku

10.5.5. Gücünün Zirvesinde Osmanlı

10.5.5. Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.
a) I. Süleyman’ın “Kanuni” olarak anılmasının gerekçeleri üzerinde durulur.
b) Osmanlı-Habsburg mücadelesi Doğu Avrupa’da hâkimiyet kurma çabaları bağlamında ele alınır.
c) Osmanlı-Safevi ilişkileri Doğu’da hâkimiyet kurma çabaları bağlamında açıklanır.
ç) Osmanlı Devleti’nin uyguladığı ekonomi politikalarından ticaret yollarının kontrolü ve kapitülasyonlara / imtiyazlara değinilerek bunlar üzerinden kurulan uzun vadeli stratejik ortaklıklara vurgu yapılır.

Devamını oku

12.3.6. Ekonomi Alanında Gelişmeler

12.3.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
a) İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından ele alınır.
b) Tarım, sanayi, ticaret ve denizcilik alanlarında yapılan çalışmalar üzerinde durulur.
c) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın Türkiye ekonomisine etkilerine kısaca değinilir.
ç) Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeler Atatürk ilkeleri ile ilişkilendirilir.

Devamını oku

12.3.3. Hukuk Alanında Gelişmeler

12.3.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar.
a) Hukuki düzenlemelerin neden yapıldığı kısaca açıklanır ve bu alanda uygulama birliğinin önemi vurgulanır.
b) Türk Medeni Kanunu’nun, aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişim vurgulanır.
c) Hukuk alanında meydana gelen gelişmeler Atatürk ilkeleri ile ilişkilendirilir.

Devamını oku

12.2.6. Mudanya’dan Lozan’a

12.2.6. Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir.
a) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın önemi vurgulanır.
b) Türkiye’nin bağımsız bir devlet olarak tanınmasında Lozan Barış Antlaşması’nın önemi vurgulanır.
c) Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri ile Sevr Antlaşması’nın maddeleri karşılaştırılır.

Devamını oku

11.2.2. Osmanlı Devleti’nde Değişim

11.2.2. Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.
a) Avrupalıların Amerika kıtasına ulaşmaları sonrasında Avrupa’ya ve dünyaya yayılan değerli madenlerin ortaya çıkardığı ekonomik değişimin Osmanlı coğrafyasında enflasyona ve toprağın ticarileşmesine yol açtığına değinilir.

Devamını oku

12.2.3. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI12.2.3. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder.a) Sevr Antlaşması’nın öngördüğü sınırlar harita üzerinde gösterilir.b) Sevr Antlaşması’na karşı İstanbul Hükûmetinin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumu üzerinde durulur. 12.2.3. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika Bir Ders Saati),Uygulama Tarihleri: 45. Hafta  2-8 Kasım 2020 12.2.3. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Sunum/Slaytı 12.2.3. MATERYAL HAVUZU 12.2.1.3. ETKİNLİK

Devamını oku