TARİH-10

10.1. ÜNİTE: Yerleşme ve Yenileşme Sürecinde SELÇUKLU TÜRKİYE’Sİ

10.1. ÜNİTE: Yerleşme ve Yenileşme Sürecinde SELÇUKLU TÜRKİYE'Sİ

10.1. ÜNİTE: Yerleşme ve Yenileşme Sürecinde SELÇUKLU TÜRKİYE’Sİ

Ünite Kazanım Sayısı 6,
Süre 10 Ders Saati, Oran % 16,6,
Ünite Uygulama Tarihleri: 36-41. Haftalar, 6 Hafta, (6 Eylül-17 Ekim 2021)

Bu Ünitede;
Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri,
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri,
Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sebep ve sonuçlarını,
Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel değişimini öğreneceğiz

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.1.ÜNİTE: SELÇUKLU TÜRKİYESİ / 10.1.1. 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.1.2. Oğuz Göçleri ve Anadolu / 10.1.3. Anadolu’nun İlk Fatihleri / 10.1.4. Anadolu’nun Türkleşmesi / 10.1.5. Haçlılar Karşısında Türkler / 10.1.6. Anadolu’da Moğol İstilası


10.2. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453)

10.1. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453)

Ünite Kazanım Sayısı 6,
Süre 10 Ders Saati, Oran % 16,6,
Ünite Uygulama Tarihleri, 42-48, 5 Hafta, (18 Ekim – 5 Aralık 2021)

Bu Ünitede
Osmanlı Beyliği’nin kuruluş sürecini ve kuruluşa dair farklı nazariyeleri,
Osmanlıların devletleşme süreci ve Bizans’la olan ilişkilerini,
Rumeli’deki fetihler ile iskân ve istimâlet politikalarının amaçları ve etkilerini,
Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini,
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadele ve bu mücadelenin etkilerini öğreneceğiz

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.2. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) / 10.2.1. Kuruluş Dönemi Gelişmeleri (Aşiretten Beyliğe) / 10.2.2. Osmanlı Devleti Kuruluşu İle İlgili Görüşler (Beylikten Devlete) / 10.2.3. Osmanlı – Bizans İlişkileri / 10.2.4. Balkan Fetihleri / 10.2.5. Türk Siyasi Birliğini Sağlama Çalışmaları / 10.2.6. Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi


10.3. ÜNİTE: SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

10.3. ÜNİTE: DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

Ünite Kazanım Sayısı 3,
Süre 6 Ders Saati, Oran % 11,1,
Ünite Uygulama Tarihleri, 49-51, 3 Hafta, 6 – 26 Aralık 2021

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.3. ÜNİTE: DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER / 10.3.1. Beylik Döneminde Osmanlı’nın Askerî Gücü / 10.3.2. Tımar Sistemi / 10.3.3. Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi


10.4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

10.4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

Ünite Kazanım Sayısı 4,
Süre 8 Ders Saati, Oran % 13,8,
Ünite Uygulama Tarihleri,
52-3. Haftalar, 4 Hafta, 27 Aralık 2021-23 Ocak 2022

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ / 10.4.1. Anadolu’nun Kandilleri / 10.4.2. Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf / 10.4.3. Halk Kültürü ve Kitabî Kültür / 10.4.4. Fetihle Gelen Dönüşüm


10.5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595)

10.5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595)

Ünite Kazanım Sayısı 7,
Süre 16 Ders Saati, Oran % 27,9
Ünite Uygulama Tarihleri,
6-14. Haftalar, 9 Hafta, 7 Şubat-10 Nisan 2022

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) / 10.5.1. 1453-1520 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.5.2. Fetih ve Fatih / 10.5.3. İslam Dünyası Liderliği / 10.5.4. 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.5.5. Gücünün Zirvesinde Osmanlı / 10.5.6. Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri / 10.5.7. Karaların ve Denizlerin Hakimi


10.6. ÜNİTE: SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI

10.6. ÜNİTE: SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI

Ünite Kazanım Sayısı 2,
Süre 2 Ders Saati, Oran % 2,8
Ünite Uygulama Tarihleri,
16. ve 17 Haftalar, 2 Hafta, 18 Nisan-1 Mayıs 2022

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.6. ÜNİTE: SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI / 10.6.1. Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı / 10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman


10.7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ

10.7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ

Ünite Kazanım Sayısı 5,
Süre 10 Ders Saati, Oran % 8,4
Ünite Uygulama Tarihleri,
c

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ / 10.7.1. Toplumun Harcı, Millet Sistemi / 10.7.2. Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi / 10.7.3. Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi / 10.7.4. Lonca Teşkilatı / 10.7.5. Osmanlı’da Vakıf Müessesesi


Made with Padlet
ANA SAYFA / TARİH ZÜMRESİ / TARİH-9 TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / TKMT / ÇTDT / TYT / AYT / KPSS /
Tarih Zümresi Kararları
 Yıllık Planlar / Tarih Zümresi Etkinlikleri / Proje Ödevleri / Performans Ödevleri / Yazılı Yoklama ve Sınavlar / BEP Dosyaları / Tarih Öğretimi / Ders Kitapları / Tarih, Kültür, Medeniyet Kulübü / Mesleki Çalışmalar /
Tarih Zümresi Haftalık Bülten

TARİH-10 Ders Kitabı MEB Yayınları 2020-2021 PDF

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın