TARİH ÖĞRETMENLERİ İÇİNTARİH ZÜMRESİ

Tarih Zümresi Mesleki Çalışmalar

Tarih Zümresi Mesleki Çalışmalar

Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, Bakanlık tarafından hazırlanan program doğrultusunda eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar olan sürelerde mesleki çalışma yapmaktadırlar. Ayrıca, kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde de aynı şekilde mesleki çalışmalar gerçekleştirilir.

Ancak, olumsuz hava koşulları, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi genel hayatı etkileyen durumlar nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlandığı gibi gerçekleştirilememesi durumunda, ders yılı içinde yapılacak telafi programları ve yaz tatili sürecinde yapılacak eğitim faaliyetleri için Bakanlık tarafından mesleki çalışma takviminde değişiklik yapılabilir.

Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğü tarafından yönetici ve öğretmenlere en az bir hafta önceden duyurulur. Bu süre içerisinde yönetici ve öğretmenler, mesleki çalışma programına uygun olarak ilgili faaliyetleri yerine getirirler.

Bu şekilde, yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmaları, ders yılı içerisinde sürekli olarak desteklenmekte ve gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Mesleki çalışmalar, öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin güncellenmesi, eğitim materyallerinin geliştirilmesi, yeni eğitim yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi gibi alanlarda gerçekleştirilmektedir. Böylelikle, öğrencilere daha etkili ve verimli bir eğitim sunulması hedeflenmektedir.

MEVZUAT (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2020 Eylül)

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları
MADDE 87- (1) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler; eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dâhilinde kendi okullarında mesleki çalışma yaparlar. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması ve uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Bakanlıkça mesleki çalışma takviminde değişiklik yapılabilir. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur.

(2) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Bu çalışmalarda;
a) Yönetici ve öğretmenlerin; genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon konularında, bilgilerini arttırıcı faaliyetler yapılır.
b) Yeni beceriler kazandırmaya, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamaya yönelik faaliyetler yapılır.
c) Öğretim programları, mevzuat ve uygulamalarla ilgili inceleme ve değerlendirme yapılır.
ç) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve işlemler yapılır.
d) Eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık çalışma programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar yapılır.
e) Okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretimle ilgili diğer konular da değerlendirilebilir.
f) Gerektiğinde Bakanlığın ilgili birimlerince hazırlanan plana göre farklı mesleki çalışma programları da uygulanabilir.
(3) (Mülga:RG-12/7/2019-30829)

(4) Mesleki çalışmalarda ödenecek ücretle ilgili hususlarda 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar doğrultusunda işlem yapılır.

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA / TARİH ZÜMRESİ / TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / TKMT / ÇTDT / TYT / AYT / KPSS / DYK / Tarih Zümresi Kararları / Yıllık Planlar / Tarih Zümresi Etkinlikleri / Proje Ödevleri / Performans Ödevleri / Yazılı Yoklama ve Sınavlar / BEP Dosyaları / Tarih Öğretimi / Ders Kitapları / Tarih, Kültür, Medeniyet Kulübü / Mesleki Çalışmalar / Tarih Zümresi Haftalık Toplantı

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content