TEMA-2 İNSAN HAK ve ÖZGÜRLÜKLERİ

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

TEMA 2 İNSAN HAK ve ÖZGÜRLÜKLERİ

1. İnsan hak ve özgürlüklerinin anlamını ve özelliklerini kavrar.

[!] İnsan hak ve özgürlüklerinin; dil, din, etnik köken, cinsiyet, sosyo ekonomik ve kültürel farklılıklar gözetilmeksizin herkes için geçerli ve eşit  olduğu vurgulanır. 

2. İnsan haklarının etik temellerini açıklar.

3. Evrensel insan hakları ilkeleri açısından ülkemizde ve dünyada  yaşanan önemli gelişmeleri belgelere dayalı olarak yorumlar.

[!] İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve  Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi  gibi uluslararası belgelerden hareket edilir. 

[!] Atatürk’ün insan hak ve özgürlüklerine verdiği önemi gösteren sözlerinden  örnekler verilir. 

[!] Ülkemizde ve dünyada yakın geçmişte veya günümüzde yaşanan önemli  gelişmeler vurgulanacak 

4. İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili güncel olayları takip eder. 

[!] Bilinçli bir medya okuryazarı olarak insan hak ve özgürlükleri ile ilgili  ulusal veya uluslararası olumlu /olumsuz güncel olaylar üzerinde durulur. 

5. İnsan hak ve özgürlüklerini toplumsal yaşamla ilişkilendirir.

6. Hak ve özgürlüklerini kullanmak için kendini sorumlu hisseder. 

[!] Kişinin kendi hak ve özgürlüklerini kullanırken başkalarının hak ve  özgürlüklerini ihlal etmemesi gerektiği üzerinde önemle durulur. 

7. Hak ve özgürlüklerin kullanılması bağlamında; devletin  vatandaşa, vatandaşın devlete ve diğer insanlara karşı görev ve  sorumluluklarını demokrasinin hayata geçirilmesi açısından  değerlendirir.

[!] Kişilerden, kültürden ve yasalardan kaynaklanan katılımcılığın önündeki  engellerin kaldırılması, iletişim kanallarının açık tutulması ve kolaylaştırılması  konularına değinilir.

Bu temada işlenecek temel kavramlar:

 İnsan hakları, eşitlik, özgürlük, etik, sorumluluk. 

Bu temada işlenecek temel beceriler: 

Araştırma, yorumlama, çıkarımda bulunma, empati, eleştirel düşünme, ayrımcılığa duyarlı olma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili  kullanma, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma, yaratıcı düşünme. 

Bu temada işlenecek temel değerler: 

Etik değerlere bağlılık, sorumluluk, eşitlik, hoşgörü, öz saygı, barış, sevgi, özgürlük, adalet, farklılıklar

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content