TEMA-3 TEMA DEMOKRASİYİ YAŞAMAK AKTİF VATANDAŞLIK

TEMA-3 TEMA DEMOKRASİYİ YAŞAMAK AKTİF VATANDAŞLIK

TEMA KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

1.Özgür ve özerk birey olarak hak ve özgürlüklerini kullanır. 

[!] “Özerklik, bir insanın seçimlerini dış etkilerden ve şartlanmalardan  bağımsız şekilde ve iç sesi doğrultusunda yapabiliyor olma özgürlüğüdür1.”

2. Çevresindeki bireyleri hak ve özgürlüklerini kullanma konusunda  cesaretlendirir.

[!] Aile, okul ve toplumsal çevrede hak ve özgürlük ihlallerine uğrayanların,  demokratik yollardan haklarını aramaları konusunda teşvik edilmesi gerektiği  vurgulanır.

3. Kendisini ilgilendiren konularda demokratik karar alma  süreçlerine katılır. 

[!] Karar alma süreçlerine katılmanın bir vatandaşlık hak ve sorumluluğu  olduğu üzerinde durulur.

4. Çevresindeki sorunların çözümü için yaşına ve konumuna uygun  kuruluşlarda gönüllü olarak aktif görevler alır.

[!] Tüzüğünde eğitim, sağlık ve çevre ile ilgili alanlarda faaliyet yürütmekle  ilgili kayıt bulunan sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşlarda aktif görev  almanın, sorunların çözümüne katkı sağladığına değinilir.

5.Bilinçli bir tüketici olmak konusunda çevresindekileri yönlendirir. 

[!]Bilinçli tüketimin, ihtiyaç fazlası üretimi engelleyerek kaynakların verimli  kullanılmasını sağladığı, çevreye zarar veren üretimi engellediği vurgulanır. 

[!] İhtiyaçların farkında olunması ve önem sırasına konulması, ihtiyacı  karşılayacak mal ve hizmetlerin alternatiflerinin belirlenmesi ve incelenerek  satın alınması üzerinde durulur. 

[!] Yazılı, görsel ve bilişim alanındaki ürünleri satın alırken ve kullanırken  telif ve lisans haklarına uyulmasına vurgu yapılır.

6.Ortak yaşam alanı olarak doğal çevrenin korunması ile insan sağlığı,  üretim ve ekolojik denge arasında ilişki kurar.

[!] Geri dönüşümlü paket ve ambalajlı malların tercih edilmesi gibi yollarla  çevrenin korunmasına katkı sağlanabileceğinin önemi vurgulanır. 

[!] Üretimi esnasında insan sağlığını tehdit eden (taşlanmış kot vb.),  sağlığa ve doğaya zararlı maddeler içeren ürünlerin satın alınmaması  gerektiği üzerinde durulur.

7.Doğal çevrenin korunması konusunda yapılan çalışmalarda aktif rol  alır. 

[!] Geri dönüşüm çalışmalarına katılarak doğal çevrenin korunmasında  aktif rol alınabileceği vurgulanır. Bu çalışmaların olmadığı yerlerde de  imza toplama, dilekçe yazma, yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyu  oluşturma vb. yollarla ilgili kişi ve kurumların uyarılabileceği hususuna  değinilir. 

[!] Doğal çevrenin korunması için sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği  kampanyalara katılma veya bu tür kampanyaların düzenlenmesine öncülük  etmenin önemi vurgulanır. 

8. Bilgi ve iletişim teknolojilerini etik ilkeler doğrultusunda  kullanarak demokratik yaşama etkin bir şekilde katılır.

[!] Elektronik haberleşme ve sosyal medya araçları yoluyla demokratik  yaşama katılım ve bu süreçte etik ilkelere bağlılık (genel görgü kurallarına  uyma, başkalarını yanıltmama, yasalarca suç kabul edilen eylemlerde  bulunmama vb.) vurgulanır.

Bu temada işlenecek temel kavramlar: 

Aktif vatandaş, özgür ve özerk birey, bilinçli tüketim, doğal çevre, ekolojik denge, insan hakları, özgürlük, katılım, aktif  vatandaşlık, dijital vatandaşlık, dijital vatandaş. 

Bu temada işlenecek temel beceriler: 

Sosyal katılım, girişimcilik, haklarını kullanma, sosyal uyum, karar alma, demokratik düşünme ve davranma, çıkarımda bulunma,  planlama, kaynakları etkili ve verimli kullanma, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma, eleştirel düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, yorumlama, yaratıcı düşünme. 

Bu temada işlenecek temel değerler: 

Eşitlik, özgürlük, adalet, hoşgörü, öz saygı, onur, barış, sevgi, saygı, sorumluluk, etik değerlere bağlılık, farklılıklara saygı.

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Başa dön tuşu
Skip to content