TEMA-4 ÇEŞİTLİLİĞE ÇOĞULCU BAKIŞ

TEMA-4 ÇEŞİTLİLİĞE ÇOĞULCU BAKIŞ

TEMA KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI

1. Yerel, milli ve evrensel düzeyde kültürel farklılıkların doğal olduğu  bilincinden hareketle farklı kültür ve değerlere saygı duyar.

2. Tüm insanların eşit olduğu gerçeğinden hareketle, çeşitliliğin bir  zenginlik olduğunu kabul ederek düşünce, inanç ve etnik  çeşitliliğin ülkenin bölünmez bütünlüğü içinde korunması  gerektiğini savunur.

3. Toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanmasında ortak değerlerin  öneminin bilincinde olarak milli kültürüne ait değerleri önemser.

4. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı olarak konumuna  uygun sorumluluklar üstlenir. 

5. Çeşitliliğin barış içinde varlığını sürdürebilmesi için ön yargı,  sosyal dışlama ve ayrımcılığa karşı çıkar.

6. Yaşlı ve engelliler gibi dezavantajlı grupların toplumsal yaşama  etkin katılımı için sorumluluk üstlenir.

Bu temada işlenecek temel kavramlar: 

Çoğulculuk, çeşitlilik, toplumsal cinsiyet, ön yargı, sosyal dışlama, ayrımcılık, değer, kalıp yargı, dezavantajlı gruplar, engellilik. 

Bu temada işlenecek temel beceriler: 

Empati, birlikte yaşama, sosyal katılım, yorumlama, karşılaştırma, çıkarımda bulunma, sosyal uyum. 

Bu temada işlenecek temel değerler: 

Eşitlik, barış, sevgi, onur, sorumluluk, yardımseverlik, vatanseverlik, farklılıklara saygı, millî ve manevi değerlere duyarlı olma,  evrensel değerlere duyarlı olma, dayanışma, hoşgörü.

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
Başa dön tuşu
Skip to content