TEMA-5 BARIŞ ve UZLAŞMA

  TEMA-5 BARIŞ ve UZLAŞMA

  1. Bireyin kendisiyle barışık olması ile toplumsal barış  arasında ilişki kurar.

  [!] Toplumsal barışın bireyle başladığı gerçeğinden hareketle bireyin kendisiyle barışık  olmasının önemi vurgulanır.

  2. Okul ve yakın çevresindeki çatışmalara, şiddet  içermeyecek şekilde çözüm önerileri geliştirir. 

  [!] Herkesin aynı fikri paylaşmak zorunda olmadığı ve bu durumun da son derece normal  olduğu belirtilir. 

  [!] Sorunlara dair görüşler farklı olduğu durumlarda çözüm arayışında önce etik sürecin  işletilmesi (konuşma, nazikçe uyarma, diğer insanları bilgilendirerek kamuoyu oluşturma  vs.) bundan sonuç alınamaması durumunda şiddete başvurulmadan hukuki yolların  kullanılması gerektiği vurgulanır.

  3. Toplumsal yapının bütünlüğü ve devamlılığı için her  türlü şiddeti reddederek barışçıl davranışlar sergiler.

  [!] Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin, okulda, sporda şiddetin, iş yerinde psikolojik  baskının (mobbing) ve terörün zararlarına vurgu yapılır.  

  [!] Her türlü şiddetin toplumun barışçıl bir biçimde birlik ve bütünlük içinde yaşamasına  engel olduğuna değinilir.  

  [!] Şiddetin, güç ve baskı uygulanması yoluyla insanların bedensel veya ruhsal açıdan  zarar görmesine neden olduğu belirtilir. 

  [!] Fanatiklik, siber zorbalık vb. konular üzerinde durulur.

  4. Uluslararası barışın sağlanması ve korunması için ülkemizin dünya barışına nasıl katkı sağlayabileceği  konusunda fikirler üretir.

  [!] Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün önemi vurgulanır. 

  5. Dünya barışı için faaliyet yürüten önemli bazı  uluslararası kuruluşları tanır.

  Bu temada işlenecek temel kavramlar: 

  Barış, uzlaşma, şiddet, fanatizm, siber zorbalık, iş yerinde psikolojik baskı (mobbing), içsel barış (bireysel barış-kendisiyle  barışık olma), toplum ve doğayla barışık olma, çatışma, dünya barışı, iç savaş, uluslararası toplum, terör. 

  Bu temada işlenecek temel beceriler: 

  Gözlem, araştırma, yaratıcı düşünme, problem çözme, çatışma çözümü, çıkarımda bulunma, iletişim, sosyal katılım, sosyal  uyum, birlikte yaşama, girişimcilik, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma, empati, eleştirel düşünme, uzlaşma. 

  Bu temada işlenecek temel değerler: 

  Barış, öz güven, sorumluluk, dayanışma, adalet, hoşgörü, öz saygı, onur, sevgi, farklılıklara saygı.

  DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

  Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

  Made with Padlet

  ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

  Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

  Başa dön tuşu
  Skip to content