ORTAK TÜRK TARİHİ

KİTABIN ADI

ORTAK TÜRK TARİHI (En Eski Dönemlerden XV. Yüzyıla Kadar)
© Uluslararası Türk Akademisi, 2022

YAZARLARI

Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ
Doç. Dr. Gaybulla BABAYAR

Bu ders kitabı, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi kararı uyarınca Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Eğitim Bakanlıkları tarafından onaylanmıştır. Ders kitabı Uluslararası Türk Akademisinde hazırlanmıştır.

ÖNSÖZ

Türk dünyası; dünya tarihinde silinmez iz bırakan, Büyük Bozkır Medeniyeti’nin temelini atan ve şehir kültürünü geliştiren ortak etnik, kültürel ve manevi bir bütündür. Türkler, Avrasya coğrafyasında eski tarihlerden beri var olan, büyük imparatorluklar ve güçlü devletler kurmayı başaran bir millettir.
1991 yılında Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını elde etmeleriyle Türk dünyasında kültürel, siyasi ve iktisadi yönden karşılıklı ilişkiler hız kazanmış; bu ilişkilerin daha da artması ve sağlam bir temele oturtulması için birtakım faaliyetlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu faaliyetlerden biri de Ortak Türk Tarihi ders kitabının hazırlanması ve Türk dünyasının eğitim kurumlarında ders kitabı olarak okutulmasıdır.
Türk Devlet Başkanlarının Ankara’da 30 Ekim 1992’de yaptıkları toplantıda Ortak Türk Tarihi kitabının yazılması kararı alınmıştır. 1994-1995 yıllarında kardeş Türk Cumhuriyetlerinin tarihçileri “Ortak Tarih Metinleri”nin yayımlanmasına dair proje başlatmışlardır.

Türk Konseyine üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin Devlet Başkanları 23 Ağustos 2012 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir araya geldikleri 2. Türk Zirvesi’nde Ortak Türk Tarihi dersinin okutulmasına dair ortak kararı onaylamışlardır. Bu karar Türk Konseyi’nin 16 Ağustos 2013
tarihindeki Gabala (Azerbaycan) ve 5 Haziran 2014 tarihindeki Bodrum (Türkiye) Zirvelerinde yinelenmiştir. Türk Konseyinin kararıyla bu kitabın yazılması görevi 2014 yılında Uluslararası Türk Akademisine verilmiş ve Türk Cumhuriyetlerinden tarihçi uzmanların katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Ortak Türk Tarihi dersinin amacı, genç nesilde Türk topluluklarının ortak geçmiş, dil ve kültüre sahip oldukları düşüncesini husule getirmek, bu vesileyle Türk dünyası arasında karşılıklı saygı ve birlik duygusunu geliştirmektir. Bu ders kitabında Türk topluluklarının bilinen en eski dönemlerinden 15. yüzyıla kadar olan geçmişi, Türk devletleri ve hanedanları tarihi bazında anlatılmaktadır.

Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazırlanan Ortak Türk Tarihi kitabı Türk dünyasının ortaokul öğrencilerine ders kitabı olarak okutulması için tavsiye niteliğini taşımaktadır. Her ülke sınıf düzeyini kendisi belirtecektir. Ortaöğretimin Millî Eğitim standartlarına mutabık olarak hazırlanan bu ders kitabı Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin Millî Eğitim Bakanlıklarına sunulmuş ve eğitim kurullarınca incelenerek okutulması uygun bulunmuştur.

Bu vesileyle Teşkilata üye devletler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Millî Eğitim Bakanlıklarına, ilgili uzman gruplarına, Türk Devletleri Teşkilatına ve Türk Konseyinin Kurucu Genel Sekreteri Emekli Büyükelçi Halil Akıncı’ya teşekkür ederiz.

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ders ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA / TARİH ZÜMRESİ / TARİH-9 TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / DİĞER ZÜMRE DERSLERİ / TYT / AYT / KPSS / DYK / Tarih Zümresi Kararları Yıllık Planlar / Tarih Zümresi Etkinlikleri / Proje Ödevleri / Performans Ödevleri / Yazılı Yoklama ve Sınavlar / BEP Dosyaları / Tarih Öğretimi /  Tarih Zümresi Haftalık Toplantı


ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content