OTT.1. DÜNYA TARİHİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK DÜNYASI

 • OTT.1.1. Türk Halklarının Dünya Tarihindeki Yeri
  TÜRK HALKLARININ DÜNYA TARİHİNDEKİ YERİGünümüzde Türk halkları irili ufaklı otuzdan fazla topluluktan oluşmaktadır. Türkler, Asya ve Avrupa kıtaları halklarının belirgin bir kısmını oluşturmakla birlikte bu iki kıtanın birleştiği ve Avrasya olarak adlandırılan geniş bölgede yaşamaktadırlar. Binlerce yıldan beri adı geçen bölgede ve ona komşu ülkelerde faal bir hayat sürdürdükleri bilinen Türkler tarihin her döneminde onlarca …
 • OTT.1.3. Türk Adının Anlamı
  Günümüzde Türk toplulukları; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan gibi devletler ile farklı ülkelerde yaşayan otuza yakın etnik gruptan oluşmaktadır. Aslında Türk toplulukları geçmişte Saka (İskit), Hun, Türk gibi farklı isimlerle adlandırılmışlardır. Ancak Türklerin üç bin yıllık tarihinin büyük bir kısmında genel olarak Türk adıyla adlandırıldıkları bir gerçektir.
 • OTT.1.2. Türk Dilleri
  TÜRK DİLLERİ Türk dilleri ve Türk şiveleri geniş bir alanda ana dil olarak yaklaşık 180 milyondan fazla kişi tarafından konuşulmaktadır. İkinci dil olarak konuşulanlar da sayılırsa yaklaşık 250 milyon kişi tarafındankonuşulduğu ortaya çıkmaktadır. Türk dillerinin otuz ayrı dil veya lehçeden oluştuğu bilinmektedir. Bununla beraber Türk dillerinin birçoğu bugün kullanılmamakta ve ölü dil sayılmaktadır. En çok …
 • OTT.1.4. Türk Halkları Coğrafyası
  TÜRK HALKLARI COĞRAFYASI Günümüzde Türk halkları altı bağımsız cumhuriyette yaşamaktadırlar: 1. Azerbaycan 2. Kazakistan 3. Kırgızistan 4. Özbekistan 5. Türkiye 6. Türkmenistan.
 • OTT:1.5. Türk Halklarının Ata Yurdu
  TÜRK HALKLARININ AТA YURDU Eski Türklerin ilk ata yurtlarından biri Orta Asya’dır. Orta Asya; doğuda Kingan Dağları’ndan (Doğu Moğolistan) batıda Hazar Denizi ve İdil (Volga) havzalarına, güneyde Hindikuş (Kuzeydoğu Afganistan) ve Karakorum Dağları’na (Doğu Türkistan’ın güneyinden), kuzeyde Sibirya’ya kadar uzanır. Orta Asya ve civarları; geniş bozkırların, yüksek dağların, ormanlık ve çöllerin bulunduğu bir bölgedir. Altay …
 • OTT.1.6. Türk Göçlerinin Sebepleri ve Sonuçları
  TÜRK GÖÇLERİNİN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI Türk toplulukları tarih boyunca siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik nedenlerden dolayı göç etmişlerdir. Bunun sonucunda çeşitli Türk halkları zamanla Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına da yayılmışlardır. Geçmişte ve günümüzde farklı coğrafi bölgelerdeki Türk halklarının varlığı bu tarihî gerçekliğe dayanır. Türklerin ata yurttan ilk göçlerinin MÖ XV. yüzyılda başladığı bilinmektedir. Türkler çok …
 • OTT.1. 7. Orta Asya’nın En Eski Kültürleri
  ORTA ASYA’NIN EN ESKİ KÜLTÜRLERİ Türklerin en eski yurtlarından Orta Asya coğrafyasında Türklerle ilişkili olduğu düşünülen kültür bölgeleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Anav, Afanasyevo ve Andronovo’dur. Anav kültürünün MÖ IV. binyılda Orta Asya’nın güneybatısında, Kuzey Horasan’da (şimdiki Türkmenistan) yerleşik hayat tarzı süren tarımcı bir topluma ait olduğu bilinmektedir. Bu kültür Aşkabat şehri yakınlarındaki Anav’da yapılan arkeolojik …
 • OTT.1.8. Ön Türkler
  ÖN TÜRKLER Ön Türklerin ataları Orta Asya’nın kuzey ve kuzeydoğu kısımlarının atlı sakinleridir. MÖ 1000 yılının ortalarına doğru Altay Dağları’ndan Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan sahada ilk siyasi teşkilat,başka bir deyişle proto (ön) devlet Saka (İskit) kabileler birliği görülmüştür. SAKALAR Doğu kaynaklarında Saka, Batı kaynaklarında İskit olarak bilinen bu birlik, Avrasya’da kurulmuş Orta Asya ve civarındaki …
 • OTT.1.9. Sakaların Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hayatı
  SAKALARIN SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAYATI Saka topluluklarının yaşadığı topraklar daha çok bozkırlardan oluşmuştur. Geniş yaylalarda hayvanlarını otlatarak hayat sürdüren Sakalar at, inek, koyun ve deve beslemişlerdir. Bu hayvanlar onların esas geçim kaynağı olmuştur. Onların eti ve sütü Sakalar tarafından gıda, yünü ve derisi ise giyim kuşam malzemesi olarak kullanılmıştır. At hem binek aracı olarak …
 • OTT.1. Dünya Tarihi Çerçevesinde Türk Dünyası Ünite Değerlendirme Etkinlikleri
  Kazakistan ve Batı Sibirya dâhil birçok bölgede sürdürülen arkeolojik kazılar sonucunda çok kıymetli kültürel eşyalar bulunmuştur. Bu eşyalar Sakaların kültür seviyesinin ne denli geliştiğini göstermektedir.Örneğin Almatı şehri (Kazakistan) yakınlarındaki Esik Kurganı’nda ortaya çıkartılan çeşitli altın eşyalarla birlikte, üzerinde “Bilinmeyen Yazılı” (Alfabesi bilinmediği için okunamayan yazısı var.) gümüş bir kabın bulunması ilgi çekicidir. Bu kabın sırtındaki …

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content