OTT:7. TÜRK DÜNYASININ ORTAK MANEVİ VE KÜLTÜREL MİRASLARI

VII. BÖLÜM
TÜRK DÜNYASININ ORTAK MANEVİ VE KÜLTÜREL MİRASLARI

 1. TÜRK HALKLARININ ORTAK DESTANLARI
 2. TÜRK HALKLARININ ORTAK MANEVİ DEĞERLERİ
 3. TÜRK HALKLARININ ORTAK MADDİ KÜLTÜRÜ
 4. TÜRK HALKLARININ ORTAK MİLLÎ OYUNLARI
 • OTT.7.1. Türk Halklarının Ortak Destanları
  TÜRK HALKLARININ ORTAK DESTANLARI Türk dünyasının ortak kahramanlık destanları şunlardır: Oğuz Kağan Destanı, Türeyiş Destanı, Göç Destanı, Dede Korkut Hikâyeleri, Manas Destanı, Alpamış, Köroğlu. Bunlardan Oğuz Kağan Destanı bütün Türk dünyasında bilinen bir destandır. Dede Korkut Hikâyeleri Oğuz Türklerinin yaşantılarını, kahramanlıklarını anlatmaktadır. Manas Destanı ise Kırgız Türklerine ait dünyanın en uzun destanıdır. Alpamış Destanı’ndaki Alpamış; …
 • OTT.7.3. Türk Halklarının Ortak Maddi Kültürü
  TÜRK HALKLARININ ORTAK MADDİ KÜLTÜRÜ Eski Türklerden beri günümüze ulaşan keçe evler (eb, otav), bunlarla bağlantılı tabirler (ev aletleri için kullanılan tabirler, sembolik yer-Tör) ve süs eşyalarının ortak olduğu görülmektedir. Millî kıyafetler, halı dokumacılığı ve el sanatları her Türk toplumunda kendine özgü özellikler taşımasına rağmen, onlar için kullanılan terim ve ifadeler, biçim, renk seçimi, bezeme …
 • OTT.7.4. Türk Halklarının Ortak Milli Oyunları
  TÜRK HALKLARININ ORTAK MİLLÎ OYUNLARI Ulusal oyunlar ve sporlarda da ortaklık görülmektedir. Örneğin Türklerin ata sporu olarak bilinen güreş; küreş, küres biçimlerinde Orta Asya, İdil–Ural, Kafkasya, Anadolu ve Balkan Türklerinde yaygın bir şekilde düğün (toy) ve çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilir. Buna benzer Kırgızlarda kökbörü, Kazaklarda kökpar, Özbeklerde köpkari veya oğlak, Türkmenlerde owlakgapdy adında hâlâ sevilen tarihî …
 • OTT.7. Türk Dünyasının Ortak Manevi ve Kültürel Mirasları Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri
  DEĞERLENDİRME SORULARI Oğuz Kağan Destanı’nda devlet nasıl anlatılmaktadır? Dede Korkut Hikâyeleri’nin Türk kültürü açısından önemi nedir? Türklerde hangi ata sporları vardır? Nevruz Bayramı’nın Türk dünyasında kutlanışı hakkında bilgi veriniz. On İki Hayvanlı Türk Takvimi’nin eski Türklerin sosyal ve ekonomik hayatıyla ilişkisini tartışınız. DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ. Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, …
 • OTT.7.2. Türk Halklarının Ortak Manevi Değerleri
  En eski bahar bayramlarından biri olan Nevruz 21 Mart’tan başlayarak birkaç gün boyunca kutlanır. Nevruz; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Afganistan, İran ve Tacikistan’ın yanı sıra Tataristan, Başkortostan, Çuvaşistan ve Kuzey Kafkasya’da geleneksel yılbaşı ve baharın gelişi olarak kutlanır.

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
Başa dön tuşu
Skip to content