17 Ağustos 2023

   12.1. XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

   17 Eylül 2020

   12.1.1. Mustafa Kemal’in Hayatı

   27 Eylül 2020

   12.1.2. 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

   3 Ekim 2020

   12.1.3. I. Dünya Savaşı (1914-1918)

   5 Ekim 2020

   12.1.4. Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

   17 Ağustos 2023

   12.2. Milli Mücadele Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

   17 Ekim 2020

   12.2.1. İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık (Kuvvay-ı Milliye)

   31 Ekim 2020

   12.2.2. Büyük Millet Meclisi

   31 Ekim 2020

   12.2.3. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

   5 Kasım 2020

   12.2.4. Milli Mücadelede Doğu ve Güney Cepheleri

   21 Kasım 2020

   12.2.5. Milli Mücadelede Batı Cephesi

   5 Aralık 2020

   12.2.6. Mudanya’dan Lozan’a

   17 Ağustos 2023

   12.3. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

   12 Aralık 2020

   12.3.1. Atatürk İlkeleri

   19 Aralık 2020

   12.3.2. Siyasi Alanda İnkılaplar

   24 Aralık 2020

   12.3.3. Hukuk Alanında Gelişmeler

   26 Aralık 2020

   12.3.4. Eğitim, Kültür Alanında Gelişmeler

   2 Ocak 2021

   12.3.5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

   2 Ocak 2021

   12.3.6. Ekonomi Alanında Gelişmeler

   8 Ocak 2021

   12.3.7. Sağlık Alanında Çalışmalar

   9 Ocak 2021

   12.3.8. İnkılapların Temel Esasları

   17 Ağustos 2023

   12.4. İki savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

   6 Şubat 2021

   12.4.1. Atatürk Dönemi İç Politika

   15 Şubat 2021

   12.4.2. Atatürk Dönemi Dış Politika (1923-1938)

   27 Şubat 2021

   12.4.3. İki Dünya Savaşı Arası Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

   17 Ağustos 2023

   12.5. II.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya Ünitesi Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

   13 Mart 2021

   12.5.1. II. Dünya Savaşı

   18 Mart 2021

   12.5.2. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye

   18 Mart 2021

   12.5.3. II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

   17 Ağustos 2023

   12.6. II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

   20 Mart 2021

   12.6.1. II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye

   2 Nisan 2021

   12.6.2. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye

   7 Nisan 2021

   12.6.3. 1950’li Yıllarda Türkiye

   17 Ağustos 2023

   12.7. Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

   16 Nisan 2021

   12.7.1. 1960 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler

   24 Nisan 2021

   12.7.2. 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler

   1 Mayıs 2021

   12.7.3. 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler

   17 Ağustos 2023

   12.8. XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

   15 Mayıs 2021

   12.8.1. 1990 Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler

   22 Mayıs 2021

   12.8.2. 1990 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler

   Başa dön tuşu
   Skip to content