28 Temmuz 2023

   9.1. Tarih ve Zaman Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

   15 Eylül 2020

   9.1.1. İnsanlığın Hafızası Tarih (Tarih Bilimi)

   24 Eylül 2020

   9.1.2. Neden Tarih Öğreniyoruz?

   30 Eylül 2020

   9.1.3. Zamanın Taksimi (Zaman ve İnsan)

   28 Temmuz 2023

   9.2. İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

   5 Ekim 2020

   9.2.1. İnsanlığın İlk İzleri

   15 Ekim 2020

   9.2.2. Yazının Gelişimi

   22 Ekim 2020

   9.2.3. İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları (İlk Çağ Medeniyetleri)

   27 Ekim 2020

   9.2.4. İnsan ve Göç (İlk Çağ’da Göçler)

   2 Kasım 2020

   9.2.5. Kabileden Devlete (Devletler Doğuyor)

   19 Kasım 2020

   9.2.6. Kanunlar Doğuyor (İlk Çağ’da Hukuk)

   28 Temmuz 2023

   9.3. Orta Çağ’da Dünya Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

   26 Kasım 2020

   9.3.1. Orta Çağ’da Siyasi Yapılar (Orta Çağ’da Devlet ve Toplum)

   15 Aralık 2020

   9.3.2. Tarımdan Ticarete Ekonomi (Orta Çağ’da Ekonomi)

   29 Aralık 2020

   9.3.3. Orta Çağ’da Ordu (Orta Çağ’da Askerî Organizasyonlar)

   4 Ocak 2021

   9.3.4. Kanunlar Gelişiyor (Orta Çağ’da Hukuk)

   28 Temmuz 2023

   9.4. İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ünite Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

   31 Ocak 2021

   9.4.1. Avrasya’da İlk Türk İzleri (Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları)

   20 Şubat 2021

   9.4.2. Türklerde Coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı

   6 Şubat 2021

   9.4.3. Boylardan Devlete

   27 Şubat 2021

   9.4.4. Kavimler Göçü (Avrupa Hun Devleti)

   28 Temmuz 2023

   9.5. İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

   16 Mart 2021

   9.5.1. İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya

   17 Mart 2021

   9.5.2. İslamiyet Yayılıyor (Hz. Muhammed (SAV) ve Dört Halife Dönemi)

   29 Mart 2021

   9.5.3. Emeviler (Halifelik Saltanata Dönüşüyor)

   6 Nisan 2021

   9.5.4. Abbasi Devleti ve Türkler

   12 Nisan 2021

   9.5.5. Bilim Medeniyeti (İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı)

   28 Temmuz 2023

   9.6. Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk – İslam Devletleri Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

   20 Nisan 2021

   9.6.1. Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler

   20 Nisan 2021

   9.6.2. Türklerin İslamiyet’i Kabulü

   28 Nisan 2021

   9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi

   14 Mayıs 2021

   9.6.4. Oğuzların İslamiyet’i Kabulü (Büyük Selçuklu Devleti)

   22 Mayıs 2021

   9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı

   Başa dön tuşu
   Skip to content