TARİH ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Tarih dersi öğretim programları

Öğretim programları 

MADDE 10– (1) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Ortaöğretim kurumlarında; a) Yükseköğretime, hem mesleğe hem yükseköğretime, hayata, iş alanlarına hazırlayan  ve Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleriyle öğretim programları uygulanır. Ortaöğretim kurumlarının özelliğine göre hangi derslere ağırlık verileceği haftalık ders çizelgesinde ve  program açıklamalarında belirtilir. 

b) Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yanında bireysel  farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine, okul ve program türlerine uygun olarak  ortak dersler, akademik destek dersleri, meslek/alan ve dal dersleri, seçmeli dersler ve seçmeli  meslek derslerinden oluşur. 

c) Ortak dersler, her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgarî  ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel  kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve  yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.

Ders içeriklerinin öğretim programları çerçevesinde sahada çalışan branş öğretmenleriyle sürekli geliştirilmesini ve ders kitaplarının güncel ve uygulanabilir halde tutulması esastır. 

Derslerimizde ders kitaplarını değil, öğretim programlarını göz önünde tutmalıyız. 

2023 Tarih Öğretim Programları

Tarih Öğretiminde Bilgi İletişim Teknolojileri İbrahim Hakkı Öztürk PDF

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
ANA SAYFA / TARİH ZÜMRESİ / TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / TARİH SEÇMELİ DERSLERTYT AYT KPSS / DYK / Tarih Zümresi Kararları Yıllık Planlar / Tarih Zümresi Etkinlikleri / Proje Ödevleri Performans Ödevleri / Yazılı Yoklama ve Sınavlar / BEP Dosyaları / Tarih Öğretim Programları  Tarih Zümresi Haftalık Toplantı

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content