TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ

SEÇMELİ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ DERSİ

ÜNİTE KONULARIKAZANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
1.ÜNİTE: İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRK DÜŞÜNCESİ1.1.Eski Türklerde Devlet ve Düşünce
.a) Eski Türklerde düşüncenin devlet kavramına yansımasını açıklayabilme .
b) Avrasya bozkırlarında Türk kökenli boyların sosyal tarihe katkısını özetleyebilme.
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: Bozkır Kültürü, Atalar Kültü, Gök Tanrı İnancı, Türk Boyları, il
Kavramı, Kağanın Görevleri)

1.2 Eski Türk Siyasi Düşüncesinin Üst Yapısı
a) Eski Türklerde bağımsızlık ve düşüncesinin en üst düzeyde yaşandığını özetleyebilme.
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: Bozkır Kültürü, Atalar Kültü, Gök Tanrı İnancı, Türk Boyları, il
Kavramı, Kağanın Görevleri)

1.3 Türk Düşüncesinde İnanç Sistemi
a) Eski Türk inanç sisteminde ata ruhlarına gösterilen saygı ve kurban sunmanın önemini açıklayabilme.
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: Bozkır Kültürü, Atalar Kültü, Gök Tanrı İnancı, Türk Boyları, il
Kavramı, Kağanın Görevleri)
2. ÜNITE: TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ2..1 Türkler ve İslam
a) Türklerin; kültür, medeniyet ve düşünce değişimlerinin nedenlerini özetleyebilme.
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: İslam Düşüncesi, Örfi Hukuk Ehl-i Rey Hanefilik)

2..2 Türklerin İslamiyet’i Kabul Süreci
a) Türklerin, İslamiyeti kabulünden önce içinde bulundukları şartları özetleyebilme.
b) Türklerin İslamiyet ile tanışma şekillerini ve uyum süreçlerini özetleyebilme.
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: İslam Düşüncesi, Örfi Hukuk Ehl-i Rey Hanefilik)

2..3 Türkler ve İslam Düşüncesi
a) Türklerin, İslamiyeti kabul ettiği sırada İslam düşüncesinin durumunu özetleyebilme
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: İslam Düşüncesi, Örfi Hukuk Ehl-i Rey Hanefilik)

2..4 Türk-İslam Düşüncesi
a) Türk- İslam felsefe düşüncesini ve temel temsilcilerinin görüşlerini özetleyebilme
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: İslam Düşüncesi, Örfi Hukuk Ehl-i Rey Hanefilik)
3. ÜNITE: OSMANLI KLASİK ÇAĞINDA DÜŞÜNCE (1300-1600)3.1 Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Yıllarında Bilim ve Düşünce
a) Osmanlı Devleti’nde 1300-1500 yılları arasında etkili olan bilim adamları ve
düşüncelerini özetleyebilme.
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: Osmanlı Klasik Çağı, Bilim ve Düşünce, Avrasya Beşiği,
Medreseler, Kadim)

3.2 Osmanlı Siyasi Düşüncesi, Kaynaklar ve Formüller.
a) Osmanlı siyasi düşüncesinin oluşumunu ve kaynağının neler olduğunu özetleyebilme
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: Osmanlı Klasik Çağı, Bilim ve Düşünce, Avrasya Beşiği,
Medreseler, Kadim)

3.3 Osmanlı Düşüncesinde ve Biliminde İlmi Performansın Düşüşü
a) Osmanlı Devleti’nde klasik dönemde düşüncenin gelişememesinin nedenlerini
açıklayabilme.
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: Osmanlı Klasik Çağı, Bilim ve Düşünce, Avrasya Beşiği,
Medreseler, Kadim)
4. ÜNİTE: YÜZYILA KADAR OSMANLI’DA DÜŞÜNCE (17-18. YÜZYILLAR)4.1 Kriz ve Arayışlar İçinde Osmanlı Düşüncesi
a) Kadızadelerin 17.yüzyılda Osmanlı düşüncesi üzerindeki etkisini açıklayabilme.
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: Kadızadeler, Sivasiler, Çelebiler Çağı, Yirmisekiz Çelebi Mehmet,
İbrahim Müteferrika, Sefirler Çağı, Ahmet Resmi Efendi, Münevverler Çağı)

4.2 Osmanlı Düşüncesinin Yeni Aktörleri
a) 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı düşüncesindeki yeni aktörlerin kendilerinden sonraki
dönemleri etkilemesini özetleyebilme
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: Kadızadeler, Sivasiler, Çelebiler Çağı, Yirmisekiz Çelebi Mehmet,
İbrahim Müteferrika, Sefirler Çağı, Ahmet Resmi Efendi, Münevverler Çağı)

4.3 Düşünceden Eyleme, Gözlemden Teşhise, Teşhisten Öneriye, Öneriden
Uygulamaya, Nizamı Cedit ’ten Tanzimat’a
a) Tanzimattan önce gelişen yenileşme düşüncesini özetleyebilme
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: Kadızadeler, Sivasiler, Çelebiler Çağı, Yirmisekiz Çelebi Mehmet,
İbrahim Müteferrika, Sefirler Çağı, Ahmet Resmi Efendi, Münevverler Çağı)
5. ÜNİTE: YÜZYILDA REFORMLAR VE DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ5.1 II. Mahmud ve Tanzimat Dönemi Reformları
a) II. Mahmud ve Tanzimat Dönemi reformlarının 19. Yüzyıl boyunca Osmanlı
Reformları üzerindeki etkilerini değerlendirebilme.
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: Osmanlı Aydını, Tanzimat Fermanı, Osmanlı Basını, Jön Türkler,
Düşünce Akımları, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük)

5.2 II. Abdülhamid Döneminde Reform
a) II. Abdülhamid Dönemi merkeziyetçi anlayışın dönem reformları üzerindeki etkisini
açıklayabilme
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: Osmanlı Aydını, Tanzimat Fermanı, Osmanlı Basını, Jön Türkler,
Düşünce Akımları, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük)

5.3 19. Yüzyılda Düşüncenin Gelişimi
a) 19.yüzyıl boyunca ortaya çıkan düşünce akımlarını özetleyebilme.
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: Osmanlı Aydını, Tanzimat Fermanı, Osmanlı Basını, Jön Türkler,
Düşünce Akımları, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük)
6. ÜNİTE: MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E DÜŞÜNCE AKIMLARI6.1. 1908 Devrimi’ne Doğru
a) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi sürecinde oluşan siyasal ve toplumsal muhalefeti
açıklayabilme.
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet, Osmanlıcılık, İslamcılık,
Türkçülük, Batıcılık, Abdullah Cevdet, Prens Sabahaddin)

6.2. 1908 Üç Tarz-ı Siyaset
a) Osmanlı Devleti’ni çöküşten kurtarmak için ortaya atılan Osmanlıcılık, İslamcılık ve
Türkçülük akımlarını açıklayabilme
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet, Osmanlıcılık, İslamcılık,
Türkçülük, Batıcılık, Abdullah Cevdet, Prens Sabahaddin)

6.3. II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki Diğer Düşünce Akımları
a) İlm-i İçtimai, Batıcılık ve Sosyalizm akımlarını açıklayabilme.
(ANAHTAR SÖZCÜKLER: İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet, Osmanlıcılık, İslamcılık,
Türkçülük, Batıcılık, Abdullah Cevdet, Prens Sabahaddin)

TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ DERSİ SON YAZILAR

TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMI

TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ YILLIK PLANI

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ANA SAYFA / TARİH ZÜMRESİ / TARİH-9 TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / DİĞER ZÜMRE DERSLERİ / TYT / AYT / KPSS / DYK / Tarih Zümresi Kararları Yıllık Planlar / Tarih Zümresi Etkinlikleri / Proje Ödevleri / Performans Ödevleri / Yazılı Yoklama ve Sınavlar / BEP Dosyaları / Tarih Öğretimi /  Tarih Zümresi Haftalık Toplantı

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu