YALIN EĞİTİM

Kalite ve Yalın uygulamalarda temel amaç, tüm süreçleri analiz ederek, israflardan arındırmak, sürekli olarak “Nasıl daha iyi yapabiliriz” sorusunu sorarak mükemmellik yolunda değerler yaratmaktır. Kalite felsefesi ve yalın düşünce sistemini  eğitim ortamlarında uygulanabilir hale getirerek zaman ve emek israfına engel olmak, sürekli yenilenen ve gelişen örnek bir sistem oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar yapılır.

EĞİTİMDE KALİTE ve YALIN UYGULAMALAR

Eğitimde Kalite ve Yalın Uygulamalar Yürütme Kurulu

Yalın felsefe ve üretim araçlarının  projede rol alan bütün eğitimciler tarafından öğrenilmesi, eğitimlerinin verilmesi, yalın uygulamaların eğitime uyarlanması için 5 kişiden oluşan “Eğitimde Kalite ve Yalın Uygulamalar Yürütme Kurulu” oluşturulur. Ekibin sorumlusu aynı zamanda “Proje Yürütme Kurulu” üyesidir. Üyeler yalın konusunda uzman akademisyenler ve eğitimciler arasından seçilir. Kalite ve yalın uygulamaların eğitime uyarlanması ile ilgili  içerikler geliştirir, ders modülleri oluşturulur, içerikler e-öğrenme sistemine dönüştürülür, modüller, süreçler, standartlar, iş akışları, değerlendirme formları, İş ve görev tanımları yapılır. İçerikler Yalın Eğitim Modülünde paylaşılır, e-öğrenme sistemine dönüştürülerek proje paydaşlarının kullanımına açılır.

Made with Padlet