BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR

Belirli Gün ve Haftalar

MADDE 18 –

(1) Belirli gün ve haftaların anma ya da kutlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Eğitim kurumunun türü ve özelliğine göre anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftalar, EK-8’de yer alan belirli gün ve haftalar arasından sene başı öğretmenler kurulunda belirlenir. Bu belirlemede, belirli gün ve haftaların eğitim kurumunun türü ve özelliği, eğitim kurumunda uygulanan öğretim programları, okutulan derslerle olan doğrudan veya dolaylı bağlantısı ile zümrelerin talepleri dikkate alınır.

b) Sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen belirli gün ve haftaların; sınıf içi, sınıflar arası, eğitim kurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirilmesine yönelik planlanması ile öğrenci kulüplerine dağılımı sosyal etkinlikler kurulunca yapılır. Ayrıca anma ve kutlama etkinlikleri, sorumlu kulüp öğrencileri tarafından yapılabileceği gibi sorumlu kulübün rehberliğinde aynı veya farklı sınıf veya kulüplere üye öğrencilerce de gerçekleştirilebilir.

(2) Okullarda kutlanacak ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri;

a) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. b) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

c) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı.

ç) 30 Ağustos Zafer Bayramı.

d) Mahalli Kurtuluş Günleri.

(3) Ulusal ve resmî bayramlar ile mahallî kurtuluş günlerinin kutlanmasında 5/5/2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

(4) Eğitim kurumları, ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günlerinin kutlanması ile ilgili okul içi ve okul dışı etkinliklere katılırlar. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler bu kapsamda kendilerine verilen görevleri yaparlar

Bayrak Töreni

MADDE 19–

(1) Bayrak töreni, Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın anlam ve önemine yaraşır şekilde düzenlenir. Törende Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’na olan sevgi ve saygıyı güçlendirmek amaçlanır ve gerekli her türlü önlem alınır.

(2) Bayrak töreni; hafta başında ve sonunda, resmî tatil, millî bayram, genel tatil başlangıcında ve sonunda yapılır.

(3) Eğitim kurumunda bayrak direği bulunur. Bayrak, törenden önce indirilir ve törenle göndere çekilir.

(4) Bayrak töreninde yapılan konuşmalar, İstiklâl Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir.

(5) İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtası, törene katılanlar tarafından birlikte, bestesine uygun olarak yüksek sesle söylenir.

(6) Törenlerin yürütülmesinden eğitim kurumu müdürü sorumludur.

(7) Bayrak törenlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönerge ile belirlenir.

Belirli Gün ve Haftalar

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÇİZELGESİ (Değişik:RG-15/10/2020-31275) EK-8

SAYGÜNBelirli Gün ve Haftalar
1EYLÜLEylül 2. Cumartesi günüDünya İlk Yardım Günü (Eylül ayının ikinci cumartesi günü)
2EYLÜLEylül 3. Haftaİlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)
3EYLÜLİlköğretim Haftasının son günüÖğrenciler Günü (İlköğretim Haftasının son günü)
4EYLÜL19 EylülGaziler Günü (19 Eylül)
5EYLÜLDers Yılının Başladığı 2.Hafta15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
* Ders yılının başladığı 2. Hafta
6EYLÜL28 EylülDünya Okul Sütü Günü (28 Eylül)
7EKİMEkim ilk haftaDileksi Haftası (Ekim ayının ilk haftası)
8EKİMEkim İlk hafta perşembe günüDünya Dileksi Günü / Haftası (Ekim ayının ilk haftasının perşembe günü)
9EKİMDiyanet İşleri Başkanlığı BelirlerMevlid-i Nebî Haftası (Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek haftada)
10EKİM4 EkimHayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
11EKİM8-12 EkimAhilik Kültürü Haftası (8-12 Ekim)
12EKİM13 EkimDünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)
13EKİM24 EkimBirleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)
14EKİM29 EkimCumhuriyet Bayramı (29 Ekim)
15EKİM29 Ekim – 4 KasımKızılay Haftası 29 Ekim-4 Kasım)
16KASIM3-9 KasımOrgan Bağışı ve Nakli Haftası (3-9 Kasım)
17KASIM2-8 KasımLösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)
18KASIM10-16 KasımAtatürk Haftası (10-16 Kasım)
19KASIM14 KasımDünya Diyabet Günü (14 Kasım)
20KASIM12 KasımAfet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)
21KASIM20 KasımDünya Felsefe Günü (20 Kasım)
22KASIM20 KasımDünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)
23KASIM21-27 KasımAğız ve Diş Sağlığı Haftası (21-27 Kasım)
24KASIM24 KasımÖğretmenler Günü (24 Kasım)
25ARALIK2-9 AralıkMevlana Haftası (2-9 Aralık)
26ARALIK3 AralıkDünya Engelliler Günü (3 Aralık)
27ARALIK4 AralıkDünya Madenciler Günü(4 Aralık)
28ARALIK5 AralıkTürk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi (5 Aralık)
29ARALIK10 Aralıkİnsan Hakları ve Demokrasi Günü/Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)
30ARALIK12-18 AralıkTutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)
31ARALIK20-27 AralıkMehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası (20-27 Aralık)
32OCAKOcak 2. HaftaEnerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)
33ŞUBATŞubat Son HaftaVergi Haftası (Şubat ayının son haftası)
34MART1 MartYeşilay Haftası (1 Mart gününü içine alan hafta)
35MARTMart İlk HaftaGirişimcilik Haftasıı (Mart ayının ilk haftası)
36MART8 MartDünya Kadınlar Günü (8 Mart)
37MART8-14 MartBilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)
38MART12 Martİstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü (12 Mart)
39MART15-21 MartTüketiciyi Koruma Haftası (15-21 Mart)
40MART18 MartŞehitler Günü (18 Mart)
41MART18-24 MartYaşlılar Haftası (18-24 Mart)
42MART21 MartTürk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)
43MART21-26 MartOrman Haftası (21-26 Mart)
44MART27 MartDünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
45MARTMart son Pazartesi içine alan haftaKütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta)
46NİSAN1-7 NisanKanser Haftası (1 – 7 Nisan)
47NİSAN2 NisanDünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan)
48NİSAN7 NisanKişisel Verileri Koruma Günü (7 Nisan)
49NİSAN7-13 NisanDünya Sağlık Günü/Dünya Sağlık Haftası (7-13 Nisan)
50NİSAN15-22 NisanTurizm Haftası (15-22 Nisan)
51NİSAN23 NisanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)
52NİSAN26 Nisan26 Nisan Dünya Fikrî Mülkiyet Günü (26 Nisan)
53NİSAN29 NisanKût’ül Amâre Zaferi (29 Nisan)
54MAYISMayıs ilk haftaBilişim Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
55MAYISMayıs ilk haftaTrafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
56MAYIS4-10 Mayısİş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)
57MAYISMayıs 2. HaftaVakıflar Haftası (Mayıs ayının 2. haftası)
58MAYISMayıs 2. Pazar günüAnneler Günü (Mayıs ayının 2 inci Pazarı)
59MAYIS10-16 MayısEngelliler Haftası Haftası (10-16 Mayıs)
60MAYIS18-24 MayısMüzeler Haftası (18-24 Mayıs)
61MAYIS19 MayısAtatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)
62MAYIS25 MayısEtik Günü (25 Mayıs)
63MAYIS29 Mayısİstanbul’un Fethi (29 Mayıs)
64HAZİRANHaziran İlk HaftaHayat Boyu Öğrenme Haftası (Haziran ayının ilk haftası)
65HAZİRANHaziran 2. HaftaÇevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası)
66HAZİRANHaziran 3. PazarBabalar Günü (Haziran ayının 3 üncü pazarı)
67AĞUSTOS30 AğustosZafer Bayramı (30 Ağustos)
68Yerel kurtuluş günleriMahallî Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihî Günler (Gerçekleştiği tarihlerde)

ANA SAYFA / YALIN EĞİTİM / SOSYAL ETKİNLİKLER / SOSYAL SORUMLULUK / ÖĞRENCİ KULÜPLERİ / BAYRAM ve TÖRENLER / BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR / Yarışmalar / Geziler / Yayınlar / Hayat Boyu Öğrenme, Sertifikasyon / Sosyal Etkinlikler Evrak ve Dokümanlar

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content