BAŞÖĞRETMENLİK

Başöğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (240 Saat)

SıraKonuSüreYüzde (%)
1Öğrenme Öğretmen Süreçleri25 Saat%12
2Ölçme ve Değerlendirme20 Saat%8
3Özel Eğitim ve Rehberlik25 Saat%12
4Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları20 Saat%7
5Eğitimde Kapsayıcılık20 Saat%8
6Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği20 Saat%7
7Sosyal Etkileşim ve İletişim20 Saat%7
8Dijital Yetkinlik15 Saat%6
9Güvenli Okul ve Okul Güvenliği15 Saat%6
10Okul Geliştirme ve Liderlik30 Saat%15
11Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi15 Saat%6
12Bilişsel Düşünme Becerileri15 Saat%6
TOPLAM240 Saat%100

Başöğretmenlik Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;

 • Farklılaştırılmış öğretimin kuramsal temellerini açıklar.
 • Farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Farklılaştırılmış öğretimde değerlendirme tekniklerini kullanır.
 • Program geliştirme sürecini açıklar.
 • Program değerlendirmenin amacını açıklar.
 • Program değerlendirme sürecini açıklar.
 • Okul dışı öğrenme ortamlarını açıklar.
 • Etkili geri bildirimin unsurlarını sıralar.
 • Etkili geri bildirim sürecinde web 2.0 araçlarını kullanır.
 • Öğrenme kavramı ve öğrenme temel ilkelerini açıklar.
 • Eğitimde güncel yaklaşımlar ve öğretim ilkelerini açıklar.
 • Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını tanımlar.
 • Bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik nitelikleri sıralar.
 • Test geliştirme ve madde / soru türlerini açıklar.
 • Test ve madde istatistiklerini açıklar.
 • Uluslararası eğitim izleme araştırmalarını inceler.
 • Okul rehberlik ve psikolojik danışma programını açıklar.
 • Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi aşamalarını sıralar.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunun görevlerini sıralar.
 • Özel eğitime gereksinim duyan çocukların özelliklerini belirtir.
 • Bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlama becerisi kazanır.
 • Öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretim uyarlamaları sürecini açıklar.
 • Özel yeteneklilerin eğitimlerine yönelik süreci açıklar.
 • Eğitim araştırmaları ve Ar-Ge çalışmalarını açıklar.
 • Kapsayıcı eğitim anlayışını açıklayarak temel kavramları kullanır.
 • Kapsayıcı eğitim yaklaşımının tarihsel gelişimi ve yasal düzenlemeleri açıklar.
 • Kapsayıcı eğitimin bileşenleri, kapsayıcı okulların ve sınıfların özelliklerini açıklar.
 • Çevre eğitiminin önemini açıklar.
 • İklim değişikliği ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Sosyal etkileşim ve iletişim becerisi kazanır.
 • Dijital yetkinlik ile ilgili kavramları açıklar.
 • Dijital okuryazarlık ve öğretmen yeterliklerini açıklar.
 • Dijital yetkinlikleri kazandırmak için okul düzeyinde gereksinimleri sıralar.
 • Güvenli okul ve iletişim konusunda yapılması gerekenleri örneklerle açıklar.
 • Bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı kavramlarını tanımlar.
 • Siber zorbalık ve siber mağduriyet kavramlarını tanımlar.
 • Okul geliştirmede kullanılan temel kavramları tanımlar.
 • Okul geliştirme teorilerini açıklar.
 • Okul geliştirme yöntemlerini açıklar.
 • Okul temelli mesleki gelişim sürecini açıklar.
 • Mesleki öğrenme topluluklarının işleme sürecini açıklar.
 • Sosyal duygusal gelişim kavramını açıklar.
 • Duygu, düşünce, davranış ilişkisini örneklerle açıklar.
 • Sosyal duygusal becerileri sınıflandırır.
 • Eleştirel düşünmenin kavramsal temellerini açıklar.
 • Eleştirel düşünen bireylerin özelliklerini sıralar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLAR BELGE DÖKÜMANLARI

Padlet ile yapıldı

ANA SAYFA / MESLEKİ GELİŞİM / UZMAN ÖĞRETMENLİK / BAŞÖĞRETMENLİK / 1-Öğrenme Öğretme Süreçleri / 2-Ölçme ve Değerlendirme / 3-Özel Eğitim ve Rehberlik / 4-Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları / 5-Eğitimde Kapsayıcılık / 6-Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği / 7-Sosyal Etkileşim ve İletişim / 8-Dijital Yetkinlik / 9-Güvenli Okul ve Okul Güvenliği / 10-Okul Geliştirme ve Liderlik / 11-Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi / 12-Bilişsel Düşünme Becerileri

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu