TARİH-9

 • 9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı

  9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. a) Büyük Selçuklu Devleti’nin güç ve yönetim yapısı; gücün meşruiyet kaynağı, gücün maddi kaynakları, güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu temaları çerçevesinde…

  Devamını Oku »
 • 9.6.4. Oğuzların İslamiyet’i Kabulü

  9.6.4. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. a) Oğuz Türklerinin İslamiyet’i kabul etmelerinin Türk ve İslam tarihinde meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel…

  Devamını Oku »
 • 9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi

  9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder. Dönemin yazılı eserleri “Kutadgu Bilig”, “Divânü Lûgati’t-Türk”, “Atabetü’l-Hakayık” ve “Divân-ı Hikmet”e…

  Devamını Oku »
 • 9.6.2. Türklerin İslamiyet’i Kabulü

  9.6.2. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar. a) Türk topluluklarının İslamiyet’i kabullerinin bir anda ve toplu olarak değil aşamalı olarak ve farklı tarihlerde gerçekleştiği vurgulanır. b) Acemler,…

  Devamını Oku »
 • 9.6.1. Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler

  9.6.1. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. Başlıca siyasi gelişmeler olarak Talas Savaşı…

  Devamını Oku »
 • 9.5.5. Bilim Medeniyeti

  9.5.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. a) İslam medeniyetinin ilim ve eğitim kurumları (Beytü’l-hikme, medreseler, camiler ve kütüphaneler) kısaca tanıtılır. b) İslam medeniyetinde…

  Devamını Oku »
 • 9.5.4. Abbasi Devleti ve Türkler

  9.5.4. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar. a) Abbasiler Dönemi’ndeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmelere kısaca değinilir. b) Halife Me’mun ve Mu’tasım Dönemlerinde Türk asker ve…

  Devamını Oku »
 • 9.5.3. Emeviler

  9.5.3. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. a) Emeviler Dönemi’nde hilafetin saltanata dönüştüğü ve Arap olmayan unsurların (mevali) zaman zaman devlet idaresi ve sosyal yaşamda…

  Devamını Oku »
 • 9.5.2. İslamiyet Yayılıyor

  9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar. a) Hz. Muhammed Dönemi’nde Müslümanların kendilerini korumak ve İslam’ı yaymak üzere gerçekleştirdikleri…

  Devamını Oku »
 • 9.5.1. İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya

  9.5.1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. a) İslamiyet’in ortaya çıktığı ve yayıldığı dönemlerdeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmeler tarih şeridi ve haritalar üzerinde…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu