10.5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595)

Bu Ünitede;
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri,
İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını,
Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini,
1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri,
Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini,
Osmanlı Devleti’nin uyguladığı uzun vadeli stratejiyle dünya gücü hâline gelmesini,
Osmanlı Devleti’nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını öğreneceğiz

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğrencileri ve öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğrenci/öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

ÜNİTE KONULARI

 • 10.5.1. 1453-1520 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER
 • 10.5.2. FETİH VE FATİH
 • 10.5.3. İSLAM DÜNYASI LİDERLİĞİ
 • 10.5.4. 1520-1595 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER
 • 10.5.5. GÜCÜNÜN ZİRVESİNDE OSMANLI
 • 10.5.6. OSMANLI’NIN GÜCÜ VE STRATEJİK RAKİPLERİ
 • 10.5.7. KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ

10.5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595)

Ünite Kazanım Sayısı 7,
Süre 16 Ders Saati, Oran % 27,9
Ünite Uygulama Tarihleri,
6-14. Haftalar, 9 Hafta, 7 Şubat-10 Nisan 2022

ÜNİTE KAVRAMLARI

• Fatih • Feth-i Mübin • Yavuz • Kanuni • Kapitülasyon • İmtiyaz • Preveze Savaşı • Coğrafi Keşifler • Hilafet-i Ulyâ • Protestanaynak • Olgu • Kronoloji • Takvim • Millî Kültür • Arkeoloji
10.5. Ünite Kavram Kavram eşleştirmesi etkinliği OGM Materyal

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

 1. II. Mehmet, İstanbul’u fethetmek için ne gibi hazırlıklar yapmıştır?
 2. I. Süleyman Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin gücünün zirvesine çıkmasının nedenleri nelerdir?
 3. XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti hangi devletlerle mücadele etmiştir?
 4. Kızılelma Ülküsü’nün Türk siyasi tarihine etkileri nelerdir?

10.5.1. 1453-1520 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER

10.5.1. 1453-1520 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 6. Hafta, 7-13 Şubat 2022


10.5.2. FETİH VE FATİH

10.5.2. Fetih ve Fatih

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri:
7. Hafta, 14-20 Şubat 202210.5.3. İSLAM DÜNYASI LİDERLİĞİ

10.5.3. İslam Dünyası Liderliği

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati),
Uygulama Tarihleri: 8. Hafta, 21-27 Şubat 2022


10.5.4. 1520-1595 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER

10.5.4. 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati),
Uygulama Tarihleri: 9. Hafta, 28-6 Mart 2022

10.5.5. GÜCÜNÜN ZİRVESİNDE OSMANLI

10.5.5. Gücünün Zirvesinde Osmanlı

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati),
Uygulama Tarihleri: 9. ve 10. Haftalar, 28 Şubat – 13 Mart 2022

10.5.6. OSMANLI’NIN GÜCÜ VE STRATEJİK RAKİPLERİ

10.5.6. Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40=160 Dakika (Dört ders saati)
Uygulama Tarihleri: 11. ve 12. Haftalar, 14-27 Mart 2022

10.5.7. KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ

10.5.7. Karaların ve Denizlerin Hakimi

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 13. Hafta,  28 Mart – 3 Nisan 2022


10.5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

10.5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Ünite bazında ölçme-değerlendirme araçları

ÜNİTE ETKİNLİKLERİ

ÜNİTE MATERYALLERİ

ÜNİTE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Padlet ile yapıldı

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) / 10.5.1. 1453-1520 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.5.2. Fetih ve Fatih / 10.5.3. İslam Dünyası Liderliği / 10.5.4. 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.5.5. Gücünün Zirvesinde Osmanlı / 10.5.6. Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri / 10.5.7. Karaların ve Denizlerin Hakimi

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu