TARİH-11

11.1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)

11.1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)

Ünite Kazanım Sayısı 5,
Süre 16 Ders Saati, Oran % 25
Ünite Uygulama Tarihleri, 36-45. Haftalar, 6 Eylül-14 Kasım 2021

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) / 11.1.1. 1595 – 1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler / 11.1.2. Uzun Savaşlardan Diplomasiye / 11.1.3. Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete / 11.1.4. XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri / 11.1.5. Fetihlerden Savunmaya

11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA ve OSMANLI DEVLETİ

11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

Ünite Kazanım Sayısı 3,
Süre 8 Ders Saati, Oran % 13,8
Ünite Uygulama Tarihleri: 47-50. Haftalar, 4 Hafta, 22 Kasım-19 Aralık 2021

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI /11.2.1. Yeni Çağ Avrupası’nda Meydana Gelen Gelişmeler / 11.2.2. Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Değişiklikler / 11.2.3. Osmanlı Devleti’nde Çözülmeye Karşı Önlemler


11.3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)

11.3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)

Ünite Kazanım Sayısı 4,
Süre 10 Ders Saati, Oran % 16,6
Ünite Uygulama Tarihleri, 51-3. Haftalar, 5 Hafta, 20 Aralık 2021 – 21 Ocak 2022

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) / 11.3.1. XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) / 11.3.2. Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi / 11.3.3. Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması / 11.3.4. Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)


11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

Ünite Kazanım Sayısı 5,
Süre 18 Ders Saati, Oran % 25
Ünite Uygulama Tarihleri, 6-14. Haftalar, 9 Hafta, 7 Şubat – 8 Nisan 2022

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ / 11.4.1. Devrimler ve Değişimler / 11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Ordu Teşkilatı ve Yurttaş Askerliği / 11.4.3. Ulusallaşmanın ve Endüstrileşmenin Sosyal Etkileri / 11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Süreci / 11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler


11.5. ÜNİTE: SERMEYE ve EMEK

11.5. ÜNİTE: SERMAYE VE EMEK

Ünite Kazanım Sayısı 3,
Süre 10 Ders Saati, Oran % 13,8
Ünite Uygulama Tarihleri: 16-20. Haftalar Toplam 5 Hafta, 18 Nisan- 22 Mayıs 2022

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.5. ÜNİTE: SERMAYE VE EMEK / 11.5.1. Klasik Üretim ve Endüstriyel Üretim / 11.5.2. Osmanlı Devleti’nde Endüstriyel Üretime Geçiş / 11.5.3. Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ekonomik Hayat

11.6. ÜNİTE: XIX. ve XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT

11.6. ÜNİTE: XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT

Ünite Kazanım Sayısı 2,
Süre 4 Ders Saati, Oran % 5,8
Ünite Uygulama Tarihleri, 21-22. Haftalar, 23 Mayıs – 5 Haziran 2022

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.6. ÜNİTE: XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT / 11.6.1. İmparatorlukların Ulus Devletlere Dönüşmeleriyle Yaşanan Demografik Değişim / 11.6.2. Modernleşmeyle Yaşanan Değişim


Made with Padlet
ANA SAYFA / TARİH ZÜMRESİ / TARİH-9 TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / TKMT / ÇTDT / TYT / AYT / KPSS /
Tarih Zümresi Kararları
 Yıllık Planlar / Tarih Zümresi Etkinlikleri / Proje Ödevleri / Performans Ödevleri / Yazılı Yoklama ve Sınavlar / BEP Dosyaları / Tarih Öğretimi / Ders Kitapları / Tarih, Kültür, Medeniyet Kulübü / Mesleki Çalışmalar /
Tarih Zümresi Haftalık Bülten

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın