TARİH ÖĞRETİMİ

Tarih dersi öğretim programları

Öğretim programları 

MADDE 10– (1) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Ortaöğretim kurumlarında; a) Yükseköğretime, hem mesleğe hem yükseköğretime, hayata, iş alanlarına hazırlayan  ve Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleriyle öğretim programları uygulanır. Ortaöğretim kurumlarının özelliğine göre hangi derslere ağırlık verileceği haftalık ders çizelgesinde ve  program açıklamalarında belirtilir. 

b) Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yanında bireysel  farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine, okul ve program türlerine uygun olarak  ortak dersler, akademik destek dersleri, meslek/alan ve dal dersleri, seçmeli dersler ve seçmeli  meslek derslerinden oluşur. 

c) Ortak dersler, her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgarî  ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel  kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve  yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.

Ders içeriklerinin öğretim programları çerçevesinde sahada çalışan branş öğretmenleriyle sürekli geliştirilmesini ve ders kitaplarının güncel ve uygulanabilir halde tutulması esastır. 

Derslerimizde ders kitaplarını değil, öğretim programlarını göz önünde tutmalıyız. 

Tarih Öğretiminde Bilgi İletişim Teknolojileri İbrahim Hakkı Öztürk PDF

Made with Padlet
ANA SAYFA / TARİH ZÜMRESİ / TARİH-9 TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12 / TKMT / ÇTDT / TYT / AYT / KPSS /
Tarih Zümresi Kararları
 Yıllık Planlar / Tarih Zümresi Etkinlikleri / Proje Ödevleri / Performans Ödevleri / Yazılı Yoklama ve Sınavlar / BEP Dosyaları / Tarih Öğretimi / Ders Kitapları / Tarih, Kültür, Medeniyet Kulübü / Mesleki Çalışmalar /
Tarih Zümresi Haftalık Bülten